Đánh giá lại quy mô GDP và những lo ngại về tác động của bộ số liệu mới

Đánh-giá-lại-quy-mô-GDP-và-những-lo-ngại-về-tác-động-của-bộ-số-liệu-mới

Đánh giá lại quy mô GDP và những lo ngại về tác động của bộ số liệu mới. Đề cập đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết cần khẳng định, cho tới nay, chưa có quốc gia nào đo lường được đầy đủ . Việc Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP, ngoài nhiệm vụ thông lệ quốc tế. Thì đây cũng là vấn đề cần thiết để xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Có thể bạn chưa biết: Chính phủ luôn kỳ vọng, tin tưởng lớp thanh niên yêu nước hôm nay, mãi mãi đến mai sau

Đánh-giá-lại-quy-mô-GDP-và-những-lo-ngại-về-tác-động-của-bộ-số-liệu-mới

Đánh giá lại quy mô GDP và những lo ngại về tác động của bộ số liệu mới

Kết quả “thống kê mới” – bình quân GDP tăng 25,4%, tương ứng 935.000 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2010 – 2017 cũng chỉ ra những thay đổi mạnh mẽ của nhiều chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Và không chỉ trong dư luận mà cả giới chuyên gia đều đã, đang dấy lên những băn khoăn, lo ngại về tác động của bộ số liệu này.

Liên Hợp Quốc ghi nhận những nỗ lực to lớn của Tổng cục Thống kê trong việc điều chỉnh GDP thông qua việc thu thập các số liệu bị thiếu. Cũng như cập nhật những thông tin dựa trên các dữ liệu của các cuộc tổng điều tra mới đây, tuân thủ các tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc đưa ra và tham gia phối hợp với Liên Hợp Quốc để quá trình điều chỉnh GDP minh bạch. Điều chỉnh GDP thường xuyên là cần thiết, giúp không chỉ Chính phủ quản lý – điều chỉnh kinh tế vĩ mô. Mà còn giúp cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường có thể thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, việc tổng điều tra, đánh giá lại GDP là một điều hết sức cần thiết. Điều này làm xuất hiện 2 vấn đề mới là áp dụng phương pháp mới cho toàn bộ quá trình đánh giá. Đưa vào 1 phần nền kinh tế chưa được quan sát giúp GDP tăng trưởng trên 25%, đây là điểm mừng.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, bộ số liệu mới tác động – thay đổi tăng trưởng kinh tế đất nước ngay từ năm 2019.

Số liệu thống kê phải nhất quán về mặt khoa học, về mặt phương pháp nên chắc chắn năm 2018 và 2019 sẽ phải tính toán lại. Dựa trên các số liệu thống kê này để hoạch định chính sách. Đưa ra những chính sách mới hay là những hành động mới, kể cả doanh nghiệp, người dân đặc biệt là Chính phủ.

Như vậy, việc thống kê – đánh giá lại quy mô nền kinh tế là công việc được thực hiện theo thông lệ, với mong muốn khẳng định được một cách chuẩn xác tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
097 5555 055 Hotline (24/7)
0909 936 937
0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777 0907 137 555