Các loại xà gồ đen, mạ kẽm

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽmBảng giá xà gồ C
  Giảm giá!

  Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm

  Tên sản phẩm: Xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽmKích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽmGiá xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C100, C120, C125, C150 mạ kẽm theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • Xà gồ C125 hôm nayBảng giá xà gồ C
  Giảm giá!

  Xà gồ C125 hôm nay

  Tên sản phẩm: Xà gồ C125Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C125: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C125 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • bang-gia-xa-go-c-sang-chinh-xay-dungBảng giá xà gồ C
  Giảm giá! bang-gia-xa-go-c-sang-chinh-xay-dung

  Xà gồ C150 hôm nay

  Tên sản phẩm: Xà gồ C150Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C150: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C150 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • Bảng giá xà gồ C
  Giảm giá! Bảng giá xà gồ C

  Xà gồ C175, C180, C190, C200 mạ kẽm

  Tên sản phẩm: Xà gồ C175, C180, C190, C200 mạ kẽmKích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽmGiá xà gồ C175, C180, C190, C200 mạ kẽm: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C175, C180, C190, C200 mạ kẽm theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • Xà gồ C200 hôm nay Bảng giá xà gồ C
  Giảm giá!

  Xà gồ C200 hôm nay

  Tên sản phẩm: Xà gồ C200Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C200: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C200 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • xa-go-c Bảng giá xà gồ C
  Giảm giá! xa-go-c

  Xà gồ C250 hôm nay

  Tên sản phẩm: Xà gồ C250Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C250: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C250 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • xa-go-c-xay-dung-ton-thep-sang-chinhBảng giá xà gồ C
  Giảm giá! xa-go-c-xay-dung-ton-thep-sang-chinh

  Xà gồ C300 hôm nay

  Tên sản phẩm: Xà gồ C300Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C300: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C300 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • Xà gồ C40x80x1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mmBảng giá xà gồ C
  Giảm giá!

  Xà gồ C40x80x1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm

  Tên sản phẩm: Xà gồ C40x80Kích thước (mm): 40 x 80Độ dày (mm): 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5Chiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽm, ĐenGiá xà gồ C40x80 với các độ dày: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ C40x80 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • xa-go-z-xay-dung-ton-thep-sang-chinhBảng báo giá xà gồ Z
  Giảm giá! xa-go-z-xay-dung-ton-thep-sang-chinh

  Xà gồ Z100, Z150, Z175, Z200

  Tên sản phẩm: Xà gồ Z100, Z150, Z175, Z200Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽmGiá xà gồ Z100, Z150, Z175, Z200: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ Z100, Z150, Z175, Z200 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • bao-gia-xa-go-z-xay-dung
  Giảm giá! bao-gia-xa-go-z-xay-dung

  Xà gồ Z180, Z200, Z250, Z300

  Tên sản phẩm: Xà gồ Z180, Z200, Z250, Z300Kích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽmGiá xà gồ Z180, Z200, Z250, Z300: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ Z180, Z200, Z250, Z300 theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)
 • xa-go-z-xay-dungBảng báo giá xà gồ Z
  Giảm giá! xa-go-z-xay-dung

  Xà gồ Z200 mạ kẽm

  Tên sản phẩm: Xà gồ Z200 mạ kẽmKích thước (mm): Theo yêu cầu của khách hàngChiều dài: 6, 9, 12 mét/câyTiêu chuẩn: ATSM A36, JIS G3101, TCVN 1651 - 1994Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...Trạng thái bề mặt: Mạ kẽmGiá xà gồ Z200 mạ kẽm: Liên hệ để biết giá(Nhận cắt và gia công xà gồ Z200 mạ kẽm theo yêu cầu)(Cam kết phân phối với giá tốt nhất thị trường)